Map

Địa chỉ

Số 25 ngõ 42 Đức Giang, Long Biên
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
0912822608 –Mr.Hảo-  Giám Đốc Cty - 01683197121; 0945386087- Mr.Định-  Phụ trách kinh doanh
E-mail:
haochemco@gmail.com, info@hoanhaochem.com

Liên hệ